دسته‌بندی نشده

۱۳۹۹-۱۱-۰۲
مقایسه مرکزی و موضعی

مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی

مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی در طراحی تاسیسات حرارتی برای سالن های بزرگ لازم است […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۰
دوره های آموزشی

دوره های آموزشی گرمایش تابشی

دوره های آموزشی گرمایش تابشی دوره های آموزشی تعمیر و نگهداری سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب شرکت گرماتابش هرساله بصورت منظم برگزار می گردد. این دوره […]