امواج الکترو مغناطیس

۱۳۹۸-۰۵-۲۴
امواج فروسرخ

امواج فروسرخ

امواج فروسرخ (INFRARED) امواج فروسرخ دنیای اطراف ما را احاطه کرده‌اند. تقریباً تمامی موجودیت‌هایی که در اطراف خود  داریم  از خود امواج الکترومغناطیس ساتع می‌کنند. اما […]