انتقال حرارت

۱۳۹۸-۰۲-۳۱
انتقال گرما

انتقال گرما

انتقال گرما انتقال گرما یا انتقال حرارت صورتی از انرژی است که بر اثر اختلاف دما بین دو جسم از جسم بادمای گرم به جسم با […]