گرماتاب

۱۳۹۹-۱۱-۰۲
مقایسه مرکزی و موضعی

مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی

مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی مقایسه سیستم های گرمایش تابشی مرکزی و موضعی در طراحی تاسیسات حرارتی برای سالن های بزرگ لازم است […]
۱۳۹۸-۰۳-۰۵
گرماتاب

گرماتاب

گرماتاب گرماتاب، گرماتابش ویا بخاری تابشی سقفی دستگاه گرمایشی است که برای گرمایش محیط های مختلف و کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. گرماتاب چیست […]