سرمایش سالنهای صنعتی

سرمایش سالن های صنعتی

یکی از بروزترین و کم مصرف ترین و پربازده ترین سیستم های سرمایش سالن های صنعتی کولر های سلولوزی پلیمری (گرماتابش) میباشد، کاهش هزینه های مصرف برق و بالابودن کیفیت سرمایش از ویژگی های این سامانه می باشد .

کولر های سلولوزی و پلیمری (گرماتابش)

این کولر ها دمای هوارا بخوبی کاهش داده آنرا طی دو مرحله فیلتر میکند و هوای خنک مطلوبی را در سالن تزریق میکند ، این کولر ها دارای سختیگیر آب میباشد که از رسوبگیری سیستم جلوگیری میکند، این کولر ها دارای ۴ پد سلولوزی  می باشد که ۲۵درصد راندمان کولر را افزایش میدهد، این کولر ها دارای ۱۲دور دمش و ۱۲ دور مکش میباشد که امکان تخلیه هوای نامطبوع داخل را به بیرون فراهم میکند ، جنس بدنه پلیمری از تبخیر آب جلوگیری میکند ، این کولر دارای پنل کنترل با نمایشگر بوده که شرایط کاری کولر را به رویت کاربر میرساند