گرما چیست

۱۳۹۸-۰۲-۱۶

گرما

گرما گرما چیست ؟ انرژی جابجا شده از یک جسم به جسم دیگر را گرما میگویند . گرما یک فرآیند ترمودینامیکی است واز ویژگی های فیزیکی […]